skip to Main Content
3 причини да се занимавате с Project Management

3 причини да се занимавате с Project Management

Проекти, проекти, проекти … Чуваме думата постоянно и по какви ли не поводи. Строителни проекти, IT проекти, европроекти, инфраструктурни, политически, социални, музикални. Често думата не е съвсем правилно използвана. Но ако се абстрахираме от „buzzword” статуса й, можем да вникнем по-дълбоко в смисъла на проектните начинания и дисциплината, развиваща правилното им управление и изпълнение – project management. Тя се занимава с въпроси като: как най-добре да дефинираме целта си; кой път да поемем, за да достигнем най-бързо и успешно до нейното изпълнение; как да не се отклоняваме от избрания път.

Christo: The Mastaba for Serpentine Lake, Project for Hyde Park, London; Collage 2017 Photo: André Grossmann © 2017 Christo

Christo: The Mastaba for Serpentine Lake, Project for Hyde Park, London;
Collage 2017
Photo: André Grossmann
© 2017 Christo

Още по-важно е, че предметът Project management дава отговорите на тези, а и много други въпроси. Знанията и уменията в тази сфера ни помагат да направим прехода от хаотичната работа с недобре изяснени задачи и нервна обстановка към конкретни цели, ясно разпределени отговорности и реалистични срокове. Това е изключително полезно в много насоки – социални програми, които ни вълнуват, бизнес начинания, а дори и в инициативи, които поемаме в личния си живот.

Да постигаме по-успешно целите си за по-малко време и с по-малко средства – кой не би искал да става все по-д