skip to Main Content

Project Management: Интензивен 8-часов Курс

Искате ли да се научите как професионално да управлявате проекти, за да постигате успешно целите в срок и в рамките на бюджета?

Да развиете кариера като проджект мениджър?

Знаете как да започнете…

Какво включва обучението Project Management в Devote Academy?

 • Изучаване на всички основни теоретични принципи в сферата, нужни на всеки Project manager
 • Практически примери и упражнения от нашите опитни инструктори
 • Разглеждане на примерен проект от първия до последния ден
 • Над 15 документи, модели и template-и за самостоятелно управление на проекти
 • Интензивен 8-часов курс в група с ограничен брой хора
 • Сертификат за завършено обучение

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА

TEMA

СЪДЪРЖАНИЕ

Project Management: Въведение

 • Кои начинания се класифицират като проект (или Какво е проект?); Кратка история на проектите през вековете;
 • Какво създава нуждата за започване на проект;
 • Основни понятия и терминология в управлението на проекти;
 • Ролята Project manager: отговорности и необходими умения.

Проектните фази (Project Lifecycle)

 • Въведение в основните фази и типове работа, които се случват във всеки проект.

Иницииране (Initiation)

 • Методи за селектиране на проекти;
 • Подготвителни дейности: oпределяне на целите, ресурси на разположение, рискове и очаквания;
 • Обобщаване на проектната информация. Упражнение.

Планиране (Planning)

 • Планирането като стратегия за успех;
 • Дефиниране и документиране на обхвата и изискванията. Упражнение;
 • Изготвяне на проектен план  (времетраене, буфери, зависимости). Упражнениe;
 • Изграждане на бюджета. Упражнение;
 • Определяне на качествените критерии;
 • Оценка на рисковете. Упражнение;
 • Определяне на роли и отговорности.

Изпълнение (Execution)

 • Kick-Off Meeting: значение и подготовка;
 • Управление на проектните дейности;
 • Управление на проектния екип;
 • Регистър на дейности и проблеми;
 • Управление/контролиране на промяната (change management).

Контрол (Monitoring & Control)

 • Отчитане на напредъка спрямо сроковете, бюджета и изискванията. Упражнение;
 • Project Status Reporting: Определяне и комуникация. Упражнение;
 • Issue Management: Техники за преодоляване на проблеми, възпрепятстващи проектната работа. Упражнение.

Приключване (Closure)

 • Заключителни дейности;
 • Предоставяне на обратна връзка;
 • Документиране на Lessons Learnt.

Agile Project Management

 • Въведение, основни понятия и особености;
 • Сфери на приложение;
 • Разглеждане на “Scrum” методологията.

*Курсът се провежда изцяло на български език, а материалите са на английски език

ОТЗИВИ ОТ СТУДЕНТИ

Посетих “Project management” курса, който съчетаваше добре теория, подкрепена с много примери и практически упражнения! Изключително полезен курс, а наученото е приложимо в ежедневието на всеки. Страхотни сте, благодаря ви!

Мария Равенска

Attended the Project Management course. Worth the time, worth the price, acquiring the necessary knowledge to be better at your job and not only. Very interactive and easy to follow. I highly recommend it!

Zorry Yordanova

Горещо препоръчвам! Прекрасни преподаватели, реални бизнес кейсове и съвременна теория! Благодаря за въведението в света на “Project management”! 

Радост Огнянова
ЦЕНИ
209лв.

На цена от 209лв. получаваш всичко това:

 • Теория: Пълно покритие на всички основни теоретични принципи в сферата
 • Практика: Казуси, примери и упражнения, подготвени от опитни инструктори
 • Разглеждане на примерен проект от първия до последния ден
 • Над 15 документи, модели и template-и за самостоятелно управление на проекти
 • Сертификат за завършено обучение

ГАЛЕРИЯ

Back To Top