skip to Main Content

Повече данни, повече информация, повече възможности. Защо данните са новото злато в икономиката?

Има различни умения и знания, които са необходими на хората в бизнес организациите –мениджъри, бизнес анализатори и предприемачи. Една основна група са така наречените Soft Skills или уменията да общуваме с колеги и бизнес партньори ефикасно и ефективно, да постигаме…

Read More
Project Management - 3 Prichini

3 причини да се занимавате с Project Management

Проекти, проекти, проекти … Чуваме думата постоянно и по какви ли не поводи. Строителни проекти, IT проекти, европроекти, инфраструктурни, политически, социални, музикални. Често думата не е съвсем правилно използвана. Но ако се абстрахираме от „buzzword” статуса й, можем да вникнем…

Read More
Back To Top